جستجو

Legrand 77210- برق سفيد لگراند

برق سفید لگراند یکی از محبوب ترین پریزهای قابل استفاده در کابل کشی شبکه و برق می باشد. پریز برق لگراند قابل استفاده در ترانک های ساز 50*80 و 50*100 می باشذ . پریز برق لگراند این امکان را می دهد که از پریز مجاور به راحتی اتصال گرفت.
تولید کننده: لگراند-Legrand
9,000 تومان
7,500 تومان
decrease increase

برق سفید لگراند یکی از محبوب ترین پریزهای قابل استفاده در کابل کشی شبکه و برق می باشد. پریز برق لگراند قابل استفاده در ترانک های ساز 50*80 و 50*100 می باشذ . پریز برق شبکه لگراند این امکان را می دهد که از پریز مجاور به راحتی اتصال گرفت.

برق سفید لگراند یکی از محبوب ترین پریزهای قابل استفاده در کابل کشی شبکه و برق می باشد. پریز برق لگراند قابل استفاده در ترانک های ساز 50*80 و 50*100 می باشذ . پریز برق شبکه لگراند این امکان را می دهد که از پریز مجاور به راحتی اتصال گرفت.

فیلترها
Sort
display