شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید
جستجو
تصویر برای دسته  کادر ماژول و فیس پلیت

کادر ماژول و فیس پلیت

3 موارد در جدول 4 موارد در جدول فهرست

کادر شش ماژول ترانک سوپیتا جهت نصب پریز

-قابلیت اتصال سه ماژول بزگ پریز برق و پریز شبکه -قابلیت اتصال شش ماژول کوچک شبکه و تلقن RJ11,RJ45
تماس برای قیمت

کادر چهار ماژول ترانک سوپیتا جهت نصب پریز

-قابلیت اتصال دو ماژول بزگ پریز برق و پریز شبکه -قابلیت اتصال چهار ماژول کوچک شبکه و تلقن RJ11,RJ45
تماس برای قیمت

کادر دو ماژول ترانک سوپیتا جهت نصب پریز

-قابلیت اتصال یک ماژول بزگ پریز برق و پریز شبکه -قابلیت اتصال دو ماژول کوچک شبکه و تلقن RJ11,RJ45
تماس برای قیمت

فیس پلیت پهن تک پورت سوپیتا

–جهت نصب کیستون
تماس برای قیمت

بلنک باریک کادر و پایه سوپیتا

–جهت پر کردن فضای خالی داخل ماژول
تماس برای قیمت