جستجو

پارتیشن ترانک البرز شاخه دو متری

تولید کننده: البرز - Alborz
تماس برای قیمت
decrease increase

پارتیشن :

  جداسازی کابل های مختلف (تلفن ، برق ، شبکه و …)

  جداسازی جریان های ولتاژ بالا از ولتاژ پایین

  کم شدن نویز در جریان های عبوری

  شاخه های دومتری

  مناسب سایز 50×105

 

ﭘﺎرﺗﯿﺸﻦ ﻫﺎ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮق و ﺷﺒﮑﻪ دارﻧﺪ ﺑﻬﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺮق و ﺷﺒﮑﻪ را از ﻫﻢ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻮﯾﺰ و ﺗﺪاﺧﻞ ﺳﯿﮕﻨﺎل اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ از ﭘﺎرﺗﯿﺸﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ

پارتیشن :

  جداسازی کابل های مختلف (تلفن ، برق ، شبکه و …)

  جداسازی جریان های ولتاژ بالا از ولتاژ پایین

  کم شدن نویز در جریان های عبوری

  شاخه های دومتری

  مناسب سایز 50×105

 

ﭘﺎرﺗﯿﺸﻦ ﻫﺎ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮق و ﺷﺒﮑﻪ دارﻧﺪ ﺑﻬﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺮق و ﺷﺒﮑﻪ را از ﻫﻢ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻮﯾﺰ و ﺗﺪاﺧﻞ ﺳﯿﮕﻨﺎل اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ از ﭘﺎرﺗﯿﺸﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ

بررسی و نظر خود را بنویسید
  • تنها کاربران عضو می توانند بررسی خود را بنویسند
*
*
بد
عالی
*
*
*
فیلترها
Sort
display