شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید
جستجو
تصویر برای دسته  رک

رک

زیر دسته را انتخاب کنید

رک یکی از بنیادی ترین تجهیزات و حتی می توتن گفت اولین موردی هست که یک مدیر شبکه قبل از اجرای شبکه باید بسته به نیاز محلی که قصد دارد شبکه در آن اجرا گردد باید انتخاب درستی داشته باشد. رک ها معمولا در سه دسته جا می گیرد رک های دیواری ،رک های زمینی و رک های سرور که این رک ها در یونیت های دوتایی شروع می شود تا به بالا معمولا انتخاب رک کاری پیچیده و سختی نمی باشد اما همیشه باید به عمق رک توجه گردد . عمق استاندارد رک های 45 و 60 و 100 می باشد و بسته به نیاز باید انتخاب گردد.

3 موارد در جدول 4 موارد در جدول فهرست